ქ.მ.IV.7.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი წერილის წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ავტორს, ადრესატს (თანატოლი, უფროსი);
  • ამოიცნობს კორესპონდენციის მიზანს (მილოცვა, მოკითხვა, დაპატიჟება);
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (სად, რამდენი, როდის და სხვა).

რესურსები