ქ.მ.IV.4.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ქართული ანიმაციური ფილმების ყურება და გაგება.

ინდიკატორები

  • ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ ფილმებში \"იჭერს\" ნაცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს, რეპლიკებს, წინადადებებს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • ამოიცნობს უცნობი შინაარსის ანიმაციური ფილმების ძირითად შინაარსს.

რესურსები