ქ.მ.IV.24.

IV კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება დაბრკოლებების  მიმართ.     

ინდიკატორები

  • არ უფრთხის შეცდომების დაშვებას;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება, ან რაიმე არ ესმის;
  • ბედავს საკუთარი აზრის/შეხედულებების გამოხატვას.

რესურსები