ქ.მ.IV.10.

IV კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ფლობის  ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

ინდიკატორები

  • თავისუფლად კითხულობს მცირე ზომის ნაცნობ ტექსტს;
  • ჯერ ჩუმად კითხულობს უცნობ ტექსტს და გაიაზრებს მარტივ წინადადებებს, შემდეგ კითხულობს ხმამაღლა და გარკვევით;
  • წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.

რესურსები