ქ.მ.III.5.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ქართული ანიმაციური ფილმების ყურება და გაგება.

ინდიკატორები

  • ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ ფილმებში \"იჭერს\" ნაცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს;
  • ამოიცნობს პერსონაჟებს (ვინ ვინ არის);
  • ამოიცნობს უცნობი შინაარსის ანიმაციური ფილმების ძირითად შინაარსს.

რესურსები