ქ.მ.III.25.

III კლასი

მოსწავლე ცდილობს თანამშრომლობას თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების მიმართ.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • ასახელებს ლიდერის ფუნქციებს კონკრეტული სამუშაოსათვის (მაგ., სამუშაოს და სათანადო მასალის განაწილება);
  • ასახელებს გუნდის წევრების მოვალეობას;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რიმლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • ცდილობს მეწყვილესთან ერთად გადაჭრას დასმული ამოცანა;
  • არ დასცინის/არ ამცირებს თანაკლასელებს.                 

რესურსები