ქ.მ.III.24.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის შექმნა.      

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სახელმძღვანელოში მოცემულ სიმბოლოებსა და ლოგოებს;
  • იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ თვალსაჩინოებებს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).

რესურსები