ქ.მ.III.23.

III კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციულიდამოკიდებულება დაბრკოლებების  მიმართ.         

ინდიკატორები

  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როცა სიძნელეებს აწყდება.

რესურსები