ქ.მ.III.16.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მარტივი საუბარი.

ინდიკატორები

  • საუბრობს საკუთარი ოჯახისა და ნათესავების შესახებ;
  • იხსენებს მარტივ ამბებს თავის გარშემო (მაგ., რა მოხდა გუშინ; როგორი ბავშვი იყო, როგორი სათამაშო ჰქონდა...);
  • საუბრობს საკუთარი ინტერესების შესახებ (მაგ., რა უყვარს და რა აინტერესებს; რას აკეთებს თავისუფალ დროს და სხვა).

რესურსები