ქ.მ.III.12.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი ტექსტების წერა.

ინდიკატორები

  • ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, ანკეტას პირადი მონაცემებით (მაგ., სახელი, გვარი, სადაურობა, საცხოვრებელი ადგილი, საქმიანობა და სხვა);
  • მოდელის მიხედვით წერს საკუთარი სკოლის, ოჯახის, ნათესავების შესახებ და სხვა;
  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით (მაგ., მოცემული ბურთისგან განსხვავებულს დახატავს და მიუწერს მონაცემებს - ფერი, ზომა, ფასი);
  • ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

რესურსები