ქ.მ.II.13.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციულიტექსტის (მაგ., გაკვეთილების ცხრილი) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ცხრილის მონაცემებს (მაგ., კვირის დღეები, საათი, გაკვეთილები, საგნები);
  • ცხრილიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეებში აქვს ხატვის გაკვეთილი);

რესურსები