ქ.მ.I.3.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ილუსტრირებული მინიდიალოგების მოსმენადა გაგება.

ინდიკატორები

  • ხმის ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
  • ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა გამომეტყველებას;
  • ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, ენობრივ ფორმულებს და მათზე დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციებთან.

რესურსები