ქ.მ.I.10.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით საკუთარი თავის შესახებ საუბარი.

ინდიკატორები

  • ასახელებს რა ჰქვია და რამდენი წლისაა;
  • ასახელებს, ვინ ჰყავს და რა აქვს;
  • ასახელებს, რა უყვარს და რა არ უყვარს.

რესურსები