ქ.მ.I.1.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებების, ინსტრუქციების გაგება.

 

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გამოდი დაფასთან, აიღე ფანქარი, დახურე კარი და სხვა).

რესურსები