ქ.მ. VIII.3.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თანამოსაუბრეთა შორის ყოველდღიურ თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს, სად მიმდინარეობს საუბარი;
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
  • ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, როგორი, როგორ, რატომ და სხვა);
  •  ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა დამოკიდებულებებს/შეფასებებს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით;
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეთა შორის ურთიერთობებს (დიდი ხნის ნაცნობები, ახალგაცნობილები, უცნობები და სხვა).

რესურსები