ქ.მ. V.4.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საბავშვო გადაცემების ყურება და ძირითადი შინაარსის გაგება.

ინდიკატორები

  • თავისუფლად იგებს ნაცნობი შინაარსის ანიმაციურ/საბავშვო ფილმებს;
  • იგებს უცნობი ანიმაციური/საბავშვო ფილმების ძირითად შინაარსს;
  • უყურებს საბავშვო გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს, „იჭერს“ ნაცნობ სიტყვებს, გამოთქმებს, ამოიცნობს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., კონკურსანტის ინტერვიუ – ვინ არის, სად სწავლობს, რა გატაცებები აქვს და სხვა).

რესურსები