ქ.მ. V.32.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და მეწყვილესთან.  

ინდიკატორები

 • კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
 • კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
 • შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
 • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
 • მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
 • მეწყვილესთან ერთად ვარჯიშობს ინტერაქციაში;
 • თათბირობს თანაგუნდელებთან (როგორ გადაჭრას საკითხი, ვინ რას დაინაწილებს) და ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
  • გამოთქვამს მოსაზრებებს, უსმენს სხვებს;
  • თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში.

რესურსები