ქ.მ. IV.6.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციული ტექსტის (მაგ., დღის განრიგი, მარტივი რეცეპტი, მარტივი განცხადება, ანკეტა და სხვა) წაკითხვა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ცხრილის მონაცემებს (მაგ., კვირის დღეები, საათი);
  • ცხრილიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეებში აქვს ხატვის გაკვეთილი);
  • რეცეპტიდან ამოიცნობს ინგრედიენტებს, მოქმედებებს (მაგ., დალიე, წაისვი, დაიდე...);
  • ამოიცნობს განცხადების ავტორსა და მიზანს;
  • ანკეტიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რა გვარია, რა პროფესიისაა, საცხოვრებელი ადგილი და ტელეფონის ნომერი).

რესურსები