ქ.მ. III.1.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს მარტივი ინსტრუქციების  გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე, ასრულებს ინსტრუქციებს (მაგ., დააწებე, მიაკარი და სხვა).

რესურსები