ქ.მ. II.19.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი კომუნიკაციის განხორციელება არასიტყვიერი საშუალებების მოშველიებით. 

ინდიკატორები

  • ამზადებს/აფორმებს მისალოც ბარათებს წარწერებითა და ნახატებით;
  • სხვადასხვა თემაზე ქმნის მარტივ  სქემატურ ნახატებს თავისი წარწერებით (მაგ., ჩემი ოჯახი, ჩემი ოთახი, ჩემი სკოლა და სხვა).

რესურსები