ქ.მ. II. 3.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ილუსტრირებული  მინიდიალოგების  მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
  • ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა გამომეტყველებას;
  • ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს, გამოთქმებს, ენობრივ ფორმულებს და მათზე დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციებთან.

რესურსები