ქიმ. XI/XII.10.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობაში ელექტროქიმიის როლის კვლევა.     

ინდიკატორები

  • ასაბუთებს ელექტროქიმიური რეაქციების გამოყენების მნიშვნელობას  ადამიანის ყოფა-ცხოვრებასა და მრეწველობაში;
  • მსჯელობს ელექტროლიზის როლზე ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალებების შექმნისა და გარემოს გაჯანსაღების საქმეში;
  • მსჯელობს ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების უპირატესობაზე  ზოგიერთი მეტალისა და ახალი მასალების წარმოებაში;
  • აღწერს თანამედროვე ტექნოლოგიებში ელექტროქიმიის როლს. ნამუშევარს წარმოადგენს რეფერატის სახით.

რესურსები