ქართ. X. 15.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაწეროს გამოხმაურება წაკითხულ წიგნზე ან მხატვრულ ნაწარმოებზე

ინდიკატორები

  • გადმოსცემს წაკითხულით აღძრულ შთაბეჭდილებებს;
  • წარმოადგენს პრობლემას, რომელიც დაინახა ნაწარმოებში; აკრიტიკებს ან იზიარებს ავტორის თვალსაზრისს;
  • გამოხატავს პერსონაჟთა მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას;
  • მსჯელობს იმის შესახებ, რა იყო კონკრეტულ ნაწარმოებში მისთვის მისაღები და რა - მიუღებელი;
  • ურთავს კომენტარებს მისთვის ყველაზე შთამბეჭდავ ადგილებს;
  • მოიხმობს ადგილებს ტექსტიდან საკუთარი აზრის დასასაბუთებლად.

რესურსები