ქართ. III. 4.

III კლასი

მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას

ინდიკატორები

  • თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
  • სიტყვათა ჩამონათვალში თავისუფლად მოიძიებს მასწავლებლის მიერ წაკითხულ ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
  • პოულობს და ხმამაღლა, თავისუფლად კითხულობს მასწავლებლის მიერ მითითებულ ეპიზოდს ნაცნობ ტექსტში;
  • ხმამაღლა კითხულობს მცირე ზომის ტექსტებს, იცავს პაუზას სასვენ ნიშნებთან.

რესურსები