ქართ. II. 13.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერის გასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება.

ინდიკატორები

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:                                 

  • კითხულობს საკუთარ ნაწერს ხმამაღლა და ასწორებს შემჩნეულ შეცდომებს;
  • ამოიწერს მასწავლებლის მიერ ჩასწორებულ ფორმებს ან მთლიან წინადადებას.

რესურსები