ქართ. I. 12.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ანბანის ყველა ასოს გამოწერა. 

ინდიკატორები

  • აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის  სწორი ხაზი, რგოლი, რკალი, საით მრგვალდება რკალი, რამდენი რკალია და  ა.შ.);
  • ჰაერში ხელის სწორი მოძრაობით  გამოსახავს ნაცნობი ასოს ფორმას;
  • ხელის სწორი მოძრაობით წერს ანბანის ყველა ასოს შესაბამისი მიმართულებით;
  • იცავს ხაზოვან სისტემაში ასოთა განლაგების პრინციპს. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები