ქ. მ.IV.25.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის  შექმნა.

ინდიკატორები

  • იყენებს სახელმძღვანელოს სარჩევს, ლექსიკონს, ნიმუშებს და სხვა;
  • იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ თვალსაჩინოებებს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).

რესურსები