ქ. მ. VII. 2.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებების გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს, სად არის განცხადება გაკეთებული (მეტროში, სადგურში, აეროპორტში და სხვა);
  • ამოიცნობს განცხადების თემას/მიზანს (რეკლამირება, გაფრთხილება, ინფორმირება და სხვა);
  • ამოიცნობს განცხადების ადრესატს;
  • ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას (გამგზავრების/გასვლის/ჩამოსვლის დრო, მიმართულება და სხვა).

რესურსები