ქ. მ. IV. 26.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და გუნდის წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების მიმართ.

ინდიკატორები

  • სხვებს აცდის პასუხის დასრულებას;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რიმლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • მეწყვილესთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
  • მეწყვილესთან ერთად ვარჯიშობს ინტერაქციაში;
  • კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
  • ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას ფუნქციების, სამუშაოს განაწილების თაობაზე;
  • შეძლებისდაგვარად ეხმარება თანაგუნდელებს.

რესურსები