მუს.VIII.7.

VIII კლასი

მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული და მსოფლიო  მუსიკალური ხელოვნების    ცნობილი  ნიმუშების  დახასიათება.

ინდიკატორები

  • ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს  და  საუბრობს მათ დამახასიათებელ ნიშნებზე;
  • ადარებს სხვადასხვა დიალექტის ერთი და იმავე ჟანრის ხალხურ სიმღერებს;
  • ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ავტორის / ეპოქის ნაწარმოებებს (დამახასიათებელი ჟანრები, სტილი, თემატიკა, ხელწერა...);
  • ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს და ადარებს ამ ფორმით დაწერილ მუსიკალურ ნაწარმოებებს;
  • უპასუხებს ცნობილი კომპოზიტორის, შემსრულებლის ბიოგრაფიასთან, შემოქმედებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. 

რესურსები