მუს.VIII.4.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სასწავლო  პროექტში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს პროექტის მიზნის განსაზღვრასა და დაგეგმვაში;
  • მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
  • მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის  დადგმაში,  ჟურნალის მომზადებაში;
  • მონაწილეობს პროექტის წარდგენასა და შეფასებაში.

რესურსები