მუს.VIII.1.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • მღერის მელოდიურ საქცევს სეკვენციური გადაადგილებით;
  • სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს მუსიკალურ ფრაზას, რიტმულ ფიგურას;
  • ნასწავლ ლექსს შეურჩევს მელოდიას;
  • შეუწყობს ხმას თანაკლასელის მიერ ნამღერ მელოდიას.

 

რესურსები