მუს.VII.4.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლიასასწავლო  პროექტში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
  • მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის  დადგმაში,  ჟურნალის მომზადებაში;
  • მონაწილეობს პროექტის წარდგენაში.

რესურსები