მუს.VII.1.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • მღერის მელოდიურ საქცევს სეკვენციური გადაადგილებით;
  • სიმღერით აბოლოებს მასწავლებლის ან თანაკლასელის მიერ დაწყებულ მელოდიას, უპასუხებს მუსიკალურ ფრაზას, რიტმულ ფიგურას;
  • ნასწავლ ლექსს შეურჩევს მელოდიას;
  • შეუწყობს ხმას თანაკლასელის მიერ ნამღერ მელოდიას.

რესურსები