მუს.VII. 6.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნოს თანაკლასელებს მუსიკალური ხელოვნების ნიმუში ან  მუსიკოსის შემოქმედება.

ინდიკატორები

  • შეარჩევს მისთვის საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებს/შემსრულებელს /კომპოზიტორს;
  • მოიძიებს და ამუშავებს ინფორმაციას მუსიკალური ნაწარმოების, კომპოზიტორის, შემსრულებლის შესახებ;
  • აცნობს თანაკლასელებს მოძიებულ ინფორმაციას, საკუთარ შთაბეჭდილებას მუსიკალური ნაწარმოების, ამა  თუ იმ მუსიკოსის შესახებ.

რესურსები