მუს.VII. 3.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   სხვადასხვა დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების  გამოყენებით.

 

ინდიკატორები

  • იცნობს მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის სხვადასხვა შესაძლებლობას (მუსიკის ჩაწერა, ფაქტურის, ტემბრის შერჩევა, რიტმული თანხლება);
  • მოცემული დავალების შესრულებისას იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანი, ფორმ, ჰარმონი).

რესურსები