მუს.VII. 2.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • მღერის გუნდში ერთხმიან, ორხმიან და მარტივ სამხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან;
  • მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს, სიმღერებს;
  • არჩევს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხებს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებისას;
  • ასრულებს მუსიკალური ნაწარმოებების ფრაგმენტებს / სიმღერებს და ეყრდნობა    სანოტო ჩანაწერს. 

რესურსები