მუს.VI.9.

VI კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა/ხელოვნება კომუნიკაციის საშუალებაა.

ინდიკატორები

  • აცნობიერებს, რომ მუსიკა მას ეხმარება ადამიანებთან ურთიერთობაში;
  • აცნობიერებს, რომ მუსიკის ერთობლივი მოსმენა ადამიანებში მსგავს განცდებს ბადებს;
  • საუბრობს იმაზე, რომ წინა ეპოქაში შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოები/ხელოვნების ნიმუში მისთვის დღესაც გასაგებია;
  • იხსენებს მუსიკალურ და ხელოვნების სხვა დარგის ნაწარმოებებს, რომლებშიც მსგავსი იდეებია გამოხატული;
  • საუბრობს იმაზე, რომ მუსიკა გამოიყენება კინოში, თეატრში, საინფორმაციო საშუალებებში.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები