მუს.VI.8.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

 

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს კლასის სპექტაკლში, კარნავალში, მეჯლისში;
  • მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
  • ესწრება შეხვედრა-საღამოებს: კომპოზიტორთან, შემსრულებელთან;
  • თანაკლასელებთან ერთად ესწრება საჯარო კონცერტს, სპექტაკლს;
  • დადის ექსკურსიებზე ხელოვანთა სახლ-მუზეუმში;
  • მონაწილეობს და ადგენს კითხვარს ვიქტორინისთვის;
  • წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, შემოქმედის ან კონფერანსიეს როლში; 
  • ეხმარება უმცროსკლასელებს ზეიმის მუსიკალურ გაფორმებაში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები