მუს.VI.12.

VI კლასი

მოსწავლე იცნობს სხვადახვა  ტიპის ანსამბლისა და ორკესტრისშემადგენლობას.    

                           

ინდიკატორები

  • ასხვავებს და აჯგუფებს საკრავებს ბგერის მიღების წესის, მასალის მიხედვით;
  • ხატავს ან ძერწავს საკრავებს, ორკესტრს, შემსრულებლებს;
  • განასხვავებს სიმფონიური, კამერული, სასულე, სიმებიანი ორკესტრის შემადგენლობას;
  • განიხილავს ანსამბლის სხვადასხვა შემადგენლობას. 

                           

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები