მუს.VI.11.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შეადაროს ერთმანეთს მუსიკალური ნაწარმოებები.

ინდიკატორები

  • ნასწავლ ნაწარმოებებს ადარებს  ერთმანეთს;
  • ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს  და  საუბრობს მათ დამახასიათებელ ნიშნებზე (სავარაუდო შემადგენლობა, სოლო საკრავი);
  • ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
  • განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეების მიხედვით;
  • საუბრობს იმის შესახებ, რატომ მოეწონა ესა თუ ის ნაწარმოები. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები