მუს.VI.10.

VI კლასი

მოსწავლე იცნობს ქართული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებსა  და წარმომადგენლებს.

ინდიკატორები

  • სხვადასხვა ხერხით გადმოსცემს ცნობილი მუსიკალური ნაწარმოების თემას, რიტმულ სურათს   და ამოიცნობს მას მოსმენისას;
  • საუბრობს კომპოზიტორების შემოქმედების შესახებ;
  • უსმენს და ამოიცნობს ცნობილ მუსიკოს-შემსრულებელს სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით (ხმის ტემბრით, რეპერტუარის მიხედვით...);
  • მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას მისთვის საინტერესო  ნაწარმოების, კომპოზიტორის, შემსრულებლის შესახებ.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები