მუს.VI. 2.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • თანაკლასელებთან ერთად მღერის აკორდებს;
  • მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში ერთ- და ორხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან;
  • მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს, სიმღერებს;
  • არჩევს და იყენებს სხვადასხვა გამომსახველობით ხერხს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებისას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები