მუს.V.8.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს კლასის სპექტაკლში, კარნავალში;
  • მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
  • ესწრება შეხვედრა-საღამოებს: კომპოზიტორთან, შემსრულებელთან;
  • თანაკლასელებთან ერთად ესწრება საჯარო კონცერტს, სპექტაკლს;
  • დადის ექსკურსიებზე ხელოვანთა სახლ-მუზეუმებში;
  • მონაწილეობს და წარმართავს ვიქტორინას;
  • წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, ავტორის ან კონფერანსიეს როლში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები