მუს.V.4.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი რიტმული ნახაზის, მელოდიის წაკითხვა და გადაწერა.

ინდიკატორები

  • კითხულობს და წერს ნოტებს ვიოლინოს, ბანის გასაღებში;
  • ამოიცნობს ალტერაციის ნიშნებს;
  • ასახელებს ოქტავებს;
  • წერს, კითხულობს და ტაშით გადმოსცემს რიტმულ ნახაზს;
  • ეყრდნობა სანოტო ტექსტს ნაწარმოების დასწავლის დროს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები