მუს.V.2.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად. 

ინდიკატორები

  • მღერის მაჟორსა და მინორს თანაკლასელებთან ერთად;
  • თანაკლასელებთან ერთად მღერის ინტერვალებს ოქტავის ფარგლებში;
  • მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში ერთ და ორხმიან  სიმღერებს ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან;
  • მღერის კანონის ტიპის სავარჯიშოებს;
  • მღერის დინამიური ნიუანსების დაცვით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები