მუს.V.13.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  განასხვავოს და დააჯგუფოს მუსიკალური საკრავები. 

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საკრავებს სოლო, ასევე ანსამბლში ჟღერადობის დროს;
  • ხატავს ან ძერწავს საკრავებს;
  • აჯგუფებს საკრავებს ბგერის მიღების წესის ან მასალის მიხედვით. 

რესურსები