მუს.V.11.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ხელოვნების დარგების და სინთეზურ ხელოვნებაში მათი კავშირების განხილვა.

 

ინდიკატორები

  • ახასიათებს ხელოვნების სინთეზური დარგების (კინო, თეატრი, მათ შორის, მუსიკალური თეატრი) შემადგენელ ელემენტებს;
  • ასახელებს ხელოვნების სინთეზურ დარგებთან დაკავშირებულ პროფესიებს და მათ თვალსაჩინო წარმომადგენლებს;
  • განარჩევს სხვადასხვა სახის სპექტაკლს (საბალეტო, საოპერო, დრამატული);
  • იხსენებს სინთეზური ხელოვნების იმ ნიმუშებს, რომლებიც უნახავს და დასწრებია;
  • ასახელებს იმ საკონცერტო და თეატრალურ დარბაზებს, სადაც წარმოდგენას დაესწრო;
  • ჩამოთვლის უმაღლეს სასწავლებლებს, რომლებშიც აღიზრდებიან ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები