მუს.IX.9.

IX კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკის როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს სტილებს კულტურისა და ეპოქის  მიხედვით;
  • საუბრობს ხალხური მუსიკის სოციალურ დანიშნულებაზე (ყოფასთან კავშირი, კოლექტიური შემსრულებლობა, ზეპირი გადაცემის ტრადიცია, ანონიმურობა, მუდმივი ცვალებადობა);
  • აცნობიერებს პროფესიული მუსიკის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ კომპონენტებს: კომპოზიტორი, შემსრულებელი, მსმენელი;
  • მსჯელობს მუსიკის როლზე ხელოვნების სხვა დარგებში;
  • ადარებს მუსიკასთან დაკავშირებულ ტრადიციულ და თანამედროვე პროფესიებს – პროდიუსერი, რეჟისორი, დიჯეი, ხმის ოპერატორი;
  • ახასიათებს თანამედროვე ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს და მათ ზეგავლენას მუსიკალურ ხელოვნებაზე;
  • განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკის შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები სხვადასხვა პროფესიაში;
  • იკვლევს მუსიკის გავრცელების/გადაცემის საშუალებებს (მომღერალთა ოჯახები, მგალობელთა სკოლები... სანოტო დამწერლობის სხვადასხვა სისტემები, მაგალითად, ქართული ნევმური დამწერლობა...) სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში;
  • მსჯელობს  საზოგადოების  ცხოვრებაში  მუსიკის როლის შესახებ კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე (ჰიმნის როლი და მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის; დ. შოსტაკოვიჩის VII სიმფონია ლენინგრადის ბლოკადის დროს; \\\\\\\"მარსელიეზა\\\\\\\" საფრანგეთის რევოლუციის დროს; “შავლეგო”, “ჩემო კარგო ქვეყანავ” 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის დროს...).

რესურსები