მუს.IX.7.

IX კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია საკუთარი და სხვისი შემოქმედების განხილვა.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს გაკვეთილზე შესრულებული შემოქმედებითი დავალების, საჯარო, სკოლის კონცერტის  განხილვაში;
  • წერს რეცენზიას საჯარო, სკოლის კონცერტზე;
  • კორექტულია აზრის გამოთქმის დროს.

რესურსები